Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

FITNESS ACADEMY sp. z o.o. S.K.A.

Styczeń 6th, 2014 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FITNESS ACADEMY sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403652
 • REGON – 21772568
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy FITNESS ACADEMY sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kutnowska 1-3

Miejscowość – 53-135 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.081671
Długość geogr. – 17.01338

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

Dane wpisane do KRS

CENTRUM INWESTYCYJNE sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Styczeń 3rd, 2014 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CENTRUM INWESTYCYJNE sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403628
 • REGON – 260570144
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CENTRUM INWESTYCYJNE sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Skrajna 82

Miejscowość – 25-650 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.891708
Długość geogr. – 20.59351

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 3 – 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Dane wpisane do KRS

WARRUS sp. z o.o. S.K.A.

Grudzień 28th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WARRUS sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403706
 • REGON – 145902078
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy WARRUS sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Domaniewska 47 10

Miejscowość – 02-672 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18343
Długość geogr. – 21.00683

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

ARS-3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA PAWEŁ ŚLUSARCZYK & ARTUR STRASZEWSKI

Grudzień 6th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ARS-3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA PAWEŁ ŚLUSARCZYK & ARTUR STRASZEWSKI / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000401796
 • REGON – 292657966
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy ARS-3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA PAWEŁ ŚLUSARCZYK & ARTUR STRASZEWSKI

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Ściegiennego 201

Miejscowość – 25-116 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.816158
Długość geogr. – 20.599251

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 2 – 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

PKD 3 – 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dane wpisane do KRS

AMPLUS sp. z o.o. S.K.A.

Listopad 19th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AMPLUS sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Niegardów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404020
 • REGON – 350566006
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy AMPLUS sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Niegardów

Ulica – 26

Miejscowość – 32-104 Koniusza

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.176649
Długość geogr. – 20.21515

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej

Dane wpisane do KRS

TSK GOCYK S.K.A.

Listopad 15th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TSK GOCYK S.K.A. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403991
 • REGON – 21773421
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy TSK GOCYK S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Grabiszyńska 163 105

Miejscowość – 53-439 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.099991
Długość geogr. – 17.00285

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

PKD 3 – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Dane wpisane do KRS

IN4MATES sp. z o.o. NETWORKS SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Kwiecień 2nd, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka IN4MATES sp. z o.o. NETWORKS SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403769
 • REGON – 145902428
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy IN4MATES sp. z o.o. NETWORKS SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Poznańska 16 4

Miejscowość – 00-680 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.223709
Długość geogr. – 21.014509

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 3 – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Dane wpisane do KRS

POMPEY sp. z o.o. JULIUS S.K.A.

Kwiecień 2nd, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka POMPEY sp. z o.o. JULIUS S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403743
 • REGON – 145905846
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy POMPEY sp. z o.o. JULIUS S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wybrzeże Kościuszkowskie 43 2

Miejscowość – 00-347 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.246841
Długość geogr. – 21.03023

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

Dane wpisane do KRS

POLIMENI INTERNATIONAL SŁUPSK sp. z o.o. S.K.A.

Luty 19th, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka POLIMENI INTERNATIONAL SŁUPSK sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403910
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy POLIMENI INTERNATIONAL SŁUPSK sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Władysława Iv 43

Miejscowość – 81-395 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.51585
Długość geogr. – 18.53985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 3 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

Dane wpisane do KRS

AKROPOL sp. z o.o. S.K.A.

Luty 15th, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AKROPOL sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Luboń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403778
 • REGON – 301988300
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy AKROPOL sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Luboń

Ulica – Niepodległości 11B

Miejscowość – 62-030 Luboń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.33831
Długość geogr. – 16.873199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

EC EURO CONSULTING sp. z o.o. S.K.A.

Styczeń 17th, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka EC EURO CONSULTING sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402018
 • REGON – 145902285
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy EC EURO CONSULTING sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Flory 9 8

Miejscowość – 00-586 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.212881
Długość geogr. – 21.025499

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

PKD 2 – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS

GANT ZN sp. z o.o. ROBOTNICZA S.K.A.

Styczeń 2nd, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GANT ZN sp. z o.o. ROBOTNICZA S.K.A. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404093
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy GANT ZN sp. z o.o. ROBOTNICZA S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Szewska 74

Miejscowość – 50-121 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.109671
Długość geogr. – 17.03618

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Dane wpisane do KRS