Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

IGPM sp. z o.o.

Listopad 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka IGPM sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403877
 • REGON – 122409140
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy IGPM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Skarżyńskiego 14

Miejscowość – 31-866 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.082581
Długość geogr. – 19.998779

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

OLTOM sp. z o.o.

Listopad 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OLTOM sp. z o.o. / siedziba Olchowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403914
 • REGON – 180788155
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy OLTOM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Olchowa

Ulica – 211 E

Miejscowość – 39-127 Będziemyśl

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.066849
Długość geogr. – 21.792351

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

MANAGEMENT PRO INVEST sp. z o.o.

Listopad 25th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MANAGEMENT PRO INVEST sp. z o.o. / siedziba Wilkszyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403875
 • REGON – 21546004
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy MANAGEMENT PRO INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wilkszyn

Ulica – Boczna 16

Miejscowość – 55-330 Miękinia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.175821
Długość geogr. – 16.79025

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 2 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 3 – 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

Dane wpisane do KRS

CP EUROPA sp. z o.o.

Listopad 24th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CP EUROPA sp. z o.o. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403809
 • REGON – 321164434
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CP EUROPA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – M. Konopnickiej 29 2

Miejscowość – 71-151 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.439251
Długość geogr. – 14.51

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

WIRTUALNE MUZEUM sp. z o.o.

Listopad 20th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WIRTUALNE MUZEUM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403688
 • REGON – 145905243
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy WIRTUALNE MUZEUM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wolność 3A

Miejscowość – 01-018 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24147
Długość geogr. – 20.985701

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Dane wpisane do KRS

EVERROL sp. z o.o.

Listopad 19th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka EVERROL sp. z o.o. / siedziba Popówko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403398
 • REGON – 301984390
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy EVERROL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Popówko

Ulica – 8

Miejscowość – 64-606 Popówko

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.634964
Długość geogr. – 16.658585

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

PKD 3 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Dane wpisane do KRS

GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA STARA BIAŁKA sp. z o.o.

Listopad 18th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA STARA BIAŁKA sp. z o.o. / siedziba Kamienna Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403823
 • REGON – 21776649
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA STARA BIAŁKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kamienna Góra

Ulica – Cegielniana 5F

Miejscowość – 58-400 Kamienna Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.757826
Długość geogr. – 16.0322

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

PKD 3 – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Dane wpisane do KRS

WALLBRIDGE WROCŁAW sp. z o.o.

Listopad 17th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WALLBRIDGE WROCŁAW sp. z o.o. / siedziba Bielany Wrocławskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403931
 • REGON – 21776655
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy WALLBRIDGE WROCŁAW sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielany Wrocławskie

Ulica – Polarna 38

Miejscowość – 55-040 Bielany Wrocławskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.968849
Długość geogr. – 16.92086

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

TICKETING TEAM sp. z o.o.

Listopad 14th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TICKETING TEAM sp. z o.o. / siedziba Bytom

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402770
 • REGON – 242795868
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy TICKETING TEAM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bytom

Ulica – Bernardyńska 1

Miejscowość – 41-902 Bytom

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.342825
Długość geogr. – 18.922755

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

PKD 2 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 3 – 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

Dane wpisane do KRS

JBAD PARTNERS sp. z o.o.

Listopad 13th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka JBAD PARTNERS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403798
 • REGON – 145900116
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy JBAD PARTNERS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Idzikowskiego 10 28

Miejscowość – 00-710 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.194359
Długość geogr. – 21.05158

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

FONTANA sp. z o.o.

Listopad 12th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FONTANA sp. z o.o. / siedziba Jantar

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404018
 • REGON – 221580466
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy FONTANA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Jantar

Ulica – Dworcowa 1

Miejscowość – 82-103 Jantar

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.290344
Długość geogr. – 19.0719

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

MULTICONS sp. z o.o.

Listopad 10th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MULTICONS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403630
 • REGON – 145905355
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy MULTICONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jerozolimskie 123A

Miejscowość – 02-017 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.225021
Długość geogr. – 20.992371

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 3 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

Dane wpisane do KRS

E-PROJECT.NET sp. z o.o.

Listopad 9th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka E-PROJECT.NET sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403854
 • REGON – 145880900
 • NIP – 9512350920

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy E-PROJECT.NET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Rybitwy 4 A 7

Miejscowość – 02-806 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.148579
Długość geogr. – 21.021009

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

C.X.LEI sp. z o.o.

Listopad 8th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka C.X.LEI sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403707
 • REGON – 145899548
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy C.X.LEI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3F P06

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

ELBIO sp. z o.o.

Listopad 7th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ELBIO sp. z o.o. / siedziba Lipa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403928
 • REGON – 180787546
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy ELBIO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lipa

Ulica – 50

Miejscowość – 37-740 Bircza

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.70105
Długość geogr. – 22.469521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.12.Z Uprawa ryżu

PKD 3 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Dane wpisane do KRS

A-WIND POLSKA sp. z o.o.

Listopad 6th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka A-WIND POLSKA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403849
 • REGON – 221571579
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy A-WIND POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Dywizjonu 303 5C 19

Miejscowość – 80-462 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.398161
Długość geogr. – 18.605676

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 8 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD 2 – 9 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

PKD 3 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

SPARTA INVEST sp. z o.o.

Listopad 5th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SPARTA INVEST sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403830
 • REGON – 145902109
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy SPARTA INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Tomcia Palucha 35 3

Miejscowość – 02-495 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18771
Długość geogr. – 20.8609

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 2 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 3 – 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Dane wpisane do KRS

LODZIARNIA KOLOROWA sp. z o.o.

Listopad 2nd, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LODZIARNIA KOLOROWA sp. z o.o. / siedziba Wołomin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403516
 • REGON – 145905177
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy LODZIARNIA KOLOROWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wołomin

Ulica – Wileńska 51A 102

Miejscowość – 05-200 Wołomin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.350019
Długość geogr. – 21.267625

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

PROXENTA sp. z o.o.

Październik 30th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROXENTA sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403863
 • REGON – 21775957
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy PROXENTA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Leszczyńskiego 4 25

Miejscowość – 50-078 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108292
Długość geogr. – 17.033211

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

Dane wpisane do KRS

MBA COUNSEL sp. z o.o.

Październik 28th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MBA COUNSEL sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403681
 • REGON – 145884133
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy MBA COUNSEL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grochowska 342 12

Miejscowość – 03-838 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.245901
Długość geogr. – 21.05558

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

GRASSO sp. z o.o.

Październik 27th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GRASSO sp. z o.o. / siedziba Oświęcim

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403730
 • REGON – 122455424
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GRASSO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Oświęcim

Ulica – Nojego 8 3

Miejscowość – 32-602 Oświęcim

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.015808
Długość geogr. – 19.252029

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

B & K sp. z o.o.

Październik 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka B & K sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403948
 • REGON – 122464392
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy B & K sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Bosaków 5A 93

Miejscowość – 31-476 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.084961
Długość geogr. – 19.96945

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 27 Produkcja urządzeń elektrycznych

PKD 2 – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 3 – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Dane wpisane do KRS

CZMOCH PIOTR „8A” sp. z o.o.

Październik 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CZMOCH PIOTR „8A” sp. z o.o. / siedziba Zabrze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403818
 • REGON – 242803757
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy CZMOCH PIOTR „8A” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zabrze

Ulica – Zawiszy Czarnego 15

Miejscowość – 41-800 Zabrze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.303101
Długość geogr. – 18.7715

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Dane wpisane do KRS