Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

OKNOKOMP sp. z o.o.

Styczeń 23rd, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OKNOKOMP sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403744
 • REGON – 122452443
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy OKNOKOMP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Aleja Focha 32 3

Miejscowość – 30-119 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.084511
Długość geogr. – 19.95577

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 2 – 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

PKD 3 – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

SUSUŁ & STRAMA INWESTYCJE sp. z o.o.

Styczeń 21st, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SUSUŁ & STRAMA INWESTYCJE sp. z o.o. / siedziba Oświęcim

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403715
 • REGON – 122455387
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy SUSUŁ & STRAMA INWESTYCJE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Oświęcim

Ulica – Dąbrowskiego 30

Miejscowość – 32-600 Oświęcim

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.020189
Długość geogr. – 19.243655

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

NOORY-MASUD EXPORT-IMPORT sp. z o.o.

Styczeń 20th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka NOORY-MASUD EXPORT-IMPORT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403674
 • REGON – 145901742
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy NOORY-MASUD EXPORT-IMPORT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Prozy 16A

Miejscowość – 01-966 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.306499
Długość geogr. – 20.947321

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

LEXMEDICA DR N. MED. ANNA BRYL sp.j.

Styczeń 19th, 2014 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LEXMEDICA DR N. MED. ANNA BRYL sp.j. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403106
 • REGON – 301983484
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy LEXMEDICA DR N. MED. ANNA BRYL sp.j.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Stęszewska 47 4

Miejscowość – 60-111 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.396839
Długość geogr. – 16.83202

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 2 – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

OK MONEY POLAND sp. z o.o.

Styczeń 16th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OK MONEY POLAND sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404034
 • REGON – 221572314
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy OK MONEY POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Aleja Grunwaldzka 82 326

Miejscowość – 80-244 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.379318
Długość geogr. – 18.60758

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Dane wpisane do KRS

FIRST COMMUNICATIONS sp. z o.o.

Styczeń 16th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FIRST COMMUNICATIONS sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403664
 • REGON – 200662344
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy FIRST COMMUNICATIONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Adama Mickiewicza 7 23

Miejscowość – 15-213 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.11972
Długość geogr. – 23.177219

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

PKD 2 – 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 3 – 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Dane wpisane do KRS

BETA STAR sp. z o.o.

Styczeń 15th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BETA STAR sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000400880
 • REGON – 242799688
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy BETA STAR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Jagiellońska 16 7

Miejscowość – 40-032 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.254131
Długość geogr. – 19.025021

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

BIWA sp. z o.o.

Styczeń 14th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BIWA sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403867
 • REGON – 21771741
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy BIWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Rynek 39 40

Miejscowość – 50-102 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.109959
Długość geogr. – 17.03521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 3 – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Dane wpisane do KRS

ALFA BIURO PRAWNO-FINANSOWE sp. z o.o.

Styczeń 13th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ALFA BIURO PRAWNO-FINANSOWE sp. z o.o. / siedziba Słupsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403463
 • REGON – 839316687
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy ALFA BIURO PRAWNO-FINANSOWE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Słupsk

Ulica – Wojska Polskiego 38 2A

Miejscowość – 76-200 Słupsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.490036
Długość geogr. – 16.999986

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 2 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

BOREALIS-9 RADZICE sp. z o.o.

Styczeń 12th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BOREALIS-9 RADZICE sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403157
 • REGON – 101327102
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy BOREALIS-9 RADZICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Tymienieckiego 20

Miejscowość – 90-349 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.752289
Długość geogr. – 19.47506

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

PKD 2 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

JP TANI DOM sp. z o.o.

Styczeń 12th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka JP TANI DOM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403858
 • REGON – 145902055
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy JP TANI DOM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Nowogrodzka 31

Miejscowość – 00-511 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.229801
Długość geogr. – 21.01613

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

PKD 2 – 23.51.Z Produkcja cementu

PKD 3 – 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu

Dane wpisane do KRS

INTERT sp. z o.o.

Styczeń 11th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka INTERT sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403985
 • REGON – 21776626
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy INTERT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Świt 79 D

Miejscowość – 52-225 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.06476
Długość geogr. – 17.026649

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

PKD 2 – 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów

PKD 3 – 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Dane wpisane do KRS

CASU sp. z o.o. sp.k.

Styczeń 10th, 2014 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CASU sp. z o.o. sp.k. / siedziba Wschowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404090
 • REGON – 81004064
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CASU sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Wschowa

Ulica – Towarowa 2

Miejscowość – 67-400 Wschowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.812632
Długość geogr. – 16.29644

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Dane wpisane do KRS

GEA 4 DRABIAK I WSPÓLNICY sp.j.

Styczeń 7th, 2014 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GEA 4 DRABIAK I WSPÓLNICY sp.j. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403968
 • REGON – 21773007
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy GEA 4 DRABIAK I WSPÓLNICY sp.j.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Plac Orląt Lwowskich 5 14

Miejscowość – 53-605 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108822
Długość geogr. – 17.024281

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 02.20.Z Pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

Dane wpisane do KRS

FITNESS ACADEMY sp. z o.o. S.K.A.

Styczeń 6th, 2014 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FITNESS ACADEMY sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403652
 • REGON – 21772568
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy FITNESS ACADEMY sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kutnowska 1-3

Miejscowość – 53-135 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.081671
Długość geogr. – 17.01338

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

Dane wpisane do KRS

LEN-POL sp. z o.o.

Styczeń 4th, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LEN-POL sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403695
 • REGON – 121600670
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy LEN-POL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Mikołaja Zyblikiewicza 11 A 1

Miejscowość – 31-029 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.059938
Długość geogr. – 19.948811

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

CENTRUM INWESTYCYJNE sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Styczeń 3rd, 2014 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CENTRUM INWESTYCYJNE sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403628
 • REGON – 260570144
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CENTRUM INWESTYCYJNE sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Skrajna 82

Miejscowość – 25-650 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.891708
Długość geogr. – 20.59351

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 3 – 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Dane wpisane do KRS

HOTEL BAKISTA sp. z o.o.

Styczeń 3rd, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HOTEL BAKISTA sp. z o.o. / siedziba Lębork

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403553
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy HOTEL BAKISTA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lębork

Ulica – Artylerzystów 4

Miejscowość – 84-300 Lębork

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.515184
Długość geogr. – 17.669315

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 2 – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 3 – 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Dane wpisane do KRS

Spółka PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ „LEGE-ARTIS” sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403741
 • REGON – 180786825
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ „LEGE-ARTIS” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Rejtana 53A 305

Miejscowość – 35-326 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.009918
Długość geogr. – 22.01088

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.1 Pośrednictwo pieniężne

PKD 2 – 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 3 – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

Dane wpisane do KRS

YELLOW CARGO EXPRESS sp. z o.o.

Styczeń 3rd, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka YELLOW CARGO EXPRESS sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403611
 • REGON – 221572596
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy YELLOW CARGO EXPRESS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Hutnicza 36

Miejscowość – 81-061 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.545429
Długość geogr. – 18.483419

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

ZETHA sp. z o.o.

Styczeń 2nd, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ZETHA sp. z o.o. / siedziba Konstancin-Jeziorna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403827
 • REGON – 145905295
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy ZETHA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Konstancin-Jeziorna

Ulica – Śniadeckich 14

Miejscowość – 05-510 Konstancin-Jeziorna 1

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.088591
Długość geogr. – 21.129985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

PKD 2 – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

WESTOR sp. z o.o.

Styczeń 2nd, 2014 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WESTOR sp. z o.o. / siedziba Zielona Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403880
 • REGON – 81004041
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy WESTOR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zielona Góra

Ulica – Matejki 19 10

Miejscowość – 65-056 Zielona Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.940241
Długość geogr. – 15.51274

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych

Dane wpisane do KRS

DOREX KANTORY sp. z o.o. sp.k.

Styczeń 2nd, 2014 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka DOREX KANTORY sp. z o.o. sp.k. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404050
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy DOREX KANTORY sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Pawłowa 11 9

Miejscowość – 53-604 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.106279
Długość geogr. – 17.022141

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS