Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

CREATIVE & INNOVATIVE SOLUTIONS GROUP sp. z o.o.

Kwiecień 5th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CREATIVE & INNOVATIVE SOLUTIONS GROUP sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

  • KRS – 0000403866
  • REGON – 200662108
  • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy CREATIVE & INNOVATIVE SOLUTIONS GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – J. Waszyngtona 32 8/U

Miejscowość – 15-305 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.122419
Długość geogr. – 23.15159

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS

SA RAWBUD DEVELOPMENT – sp.k.

Styczeń 22nd, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SA RAWBUD DEVELOPMENT – sp.k. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

  • KRS – 0000402416
  • REGON – 200167870
  • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy SA RAWBUD DEVELOPMENT – sp.k.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Warszawska 9

Miejscowość – 15-062 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.132938
Długość geogr. – 23.1731

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 3 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Dane wpisane do KRS

ULTIMA LEX sp. z o.o.

Grudzień 22nd, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ULTIMA LEX sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

  • KRS – 0000404037
  • REGON – 200662841
  • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy ULTIMA LEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Legionowa 9 125

Miejscowość – 15-281 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.128931
Długość geogr. – 23.15686

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Dane wpisane do KRS