Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

A-WIND POLSKA sp. z o.o.

Listopad 6th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka A-WIND POLSKA sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403849
 • REGON – 221571579
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy A-WIND POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Dywizjonu 303 5C 19

Miejscowość – 80-462 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.398161
Długość geogr. – 18.605676

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 8 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD 2 – 9 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

PKD 3 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

T.O.M. GROUP sp. z o.o.

Maj 29th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka T.O.M. GROUP sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403659
 • REGON – 221572389
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy T.O.M. GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Lipowa 15

Miejscowość – 81-572 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.467161
Długość geogr. – 18.48516

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

EKO-MAL SERWIS sp. z o.o.

Kwiecień 12th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka EKO-MAL SERWIS sp. z o.o. / siedziba Pogórze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404118
 • REGON – 221573087
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy EKO-MAL SERWIS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pogórze

Ulica – Szkolna 10

Miejscowość – 81-198 Kosakowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.599445
Długość geogr. – 18.478355

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 3 – 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Dane wpisane do KRS

SK RETAIL sp. z o.o.

Kwiecień 11th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SK RETAIL sp. z o.o. / siedziba Kobylnica

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403893
 • REGON – 221548190
 • NIP – 8393166640

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy SK RETAIL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kobylnica

Ulica – Główna 11

Miejscowość – 76-251 Kobylnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.387476
Długość geogr. – 16.94789

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 2 – 24 Produkcja metali

PKD 3 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE FENIKS sp. z o.o.

Kwiecień 1st, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE FENIKS sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402757
 • REGON – 221572120
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE FENIKS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Beniowskiego 16 1

Miejscowość – 80-382 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.409752
Długość geogr. – 18.579781

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

KOPMAN sp. z o.o.

Marzec 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KOPMAN sp. z o.o. / siedziba Subkowy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403762
 • REGON – 221557591
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy KOPMAN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Subkowy

Ulica – Kościelna 16

Miejscowość – 83-120 Subkowy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.009741
Długość geogr. – 18.73566

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

PROBIER BRZEŹNO sp. z o.o.

Marzec 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROBIER BRZEŹNO sp. z o.o. / siedziba Kowale

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403710
 • REGON – 221536034
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy PROBIER BRZEŹNO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kowale

Ulica – Glazurowa 7

Miejscowość – 80-180 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.295404
Długość geogr. – 18.59171

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 3 – 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Dane wpisane do KRS

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „NORDBUD” sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403675
 • REGON – 191682190
 • NIP – 5840200809

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „NORDBUD” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Budowlanych 27

Miejscowość – 80-298 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.3536
Długość geogr. – 18.433146

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

TOUREXPRESS sp. z o.o.

Marzec 19th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TOUREXPRESS sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403757
 • REGON – 221570083
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy TOUREXPRESS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Fieldorfa 11 3

Miejscowość – 80-041 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.32563
Długość geogr. – 18.62097

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

PKD 3 – 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Dane wpisane do KRS

ALBINOS sp. z o.o.

Luty 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ALBINOS sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404186
 • REGON – 221571504
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy ALBINOS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Rdestowa 65 67

Miejscowość – 81-577 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.488419
Długość geogr. – 18.448879

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 14 Produkcja odzieży

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

BONAMED sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BONAMED sp. z o.o. / siedziba Jarcewo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403882
 • REGON – 221571757
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy BONAMED sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Jarcewo

Ulica – Szkolna 12

Miejscowość – 89-606 Charzykowy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.764149
Długość geogr. – 17.504299

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 86 Opieka zdrowotna

PKD 2 – 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

PKD 3 – 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania

Dane wpisane do KRS

HUMAN FOCUS sp. z o.o.

Luty 24th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HUMAN FOCUS sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404036
 • REGON – 221572633
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy HUMAN FOCUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Władysława Iv 43

Miejscowość – 81-395 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.51585
Długość geogr. – 18.53985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 2 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

PKD 3 – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

CHEMKOR sp. z o.o.

Luty 23rd, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CHEMKOR sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403634
 • REGON – 221221431
 • NIP – 9571056300

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy CHEMKOR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Trzy Lipy 3

Miejscowość – 80-172 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.350056
Długość geogr. – 18.600294

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

PKD 2 – 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

PKD 3 – 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS

SELENA sp. z o.o.

Luty 20th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SELENA sp. z o.o. / siedziba Tragamin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000398089
 • REGON – 221590370
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy SELENA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Tragamin

Ulica – 1

Miejscowość – 82-200 Malbork

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.062248
Długość geogr. – 19.060471

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

Dane wpisane do KRS

POLIMENI INTERNATIONAL SŁUPSK sp. z o.o. S.K.A.

Luty 19th, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka POLIMENI INTERNATIONAL SŁUPSK sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403910
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy POLIMENI INTERNATIONAL SŁUPSK sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Władysława Iv 43

Miejscowość – 81-395 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.51585
Długość geogr. – 18.53985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 3 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

Dane wpisane do KRS

MARKBUD sp. z o.o.

Luty 16th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MARKBUD sp. z o.o. / siedziba Miszewko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404080
 • REGON – 221573006
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy MARKBUD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Miszewko

Ulica –

Miejscowość – 83-297 Banino

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 0.0
Długość geogr. – 0.0

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD 3 – 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

PETROOIL sp. z o.o.

Luty 3rd, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PETROOIL sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403670
 • REGON – 221568821
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy PETROOIL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Bieszczadzka 15

Miejscowość – 80-180 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.295404
Długość geogr. – 18.59171

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Dane wpisane do KRS

LUARKO sp. z o.o.

Styczeń 13th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LUARKO sp. z o.o. / siedziba Sierakowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404188
 • REGON – 221572828
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy LUARKO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sierakowice

Ulica – Sambora 20

Miejscowość – 83-340 Sierakowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.353451
Długość geogr. – 17.85404

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

Q-GLASSTECH sp. z o.o.

Styczeń 7th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka Q-GLASSTECH sp. z o.o. / siedziba Zblewo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404011
 • REGON – 221580880
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy Q-GLASSTECH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zblewo

Ulica – Pinczyńska 82

Miejscowość – 83-210 Zblewo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.948448
Długość geogr. – 18.33382

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 2 – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

SKŁAD BUDOWLANY TEMIDA sp. z o.o.

Styczeń 6th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SKŁAD BUDOWLANY TEMIDA sp. z o.o. / siedziba Gniew

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404016
 • REGON – 221528980
 • NIP – 5932590474

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy SKŁAD BUDOWLANY TEMIDA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gniew

Ulica – 7 Marca 9 3

Miejscowość – 83-140 Gniew

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.796795
Długość geogr. – 18.78194

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

MARPOL sp. z o.o.

Styczeń 5th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MARPOL sp. z o.o. / siedziba Władysławowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404019
 • REGON – 221572797
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy MARPOL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Władysławowo

Ulica – Skandynawska 7

Miejscowość – 84-120 Władysławowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.793072
Długość geogr. – 18.41931

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

PKD 2 – 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

PKD 3 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

Dane wpisane do KRS

KLAWIKOWSKI sp. z o.o. sp.k.

Styczeń 1st, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KLAWIKOWSKI sp. z o.o. sp.k. / siedziba Pruszcz Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403756
 • REGON – 221572047
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy KLAWIKOWSKI sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Pruszcz Gdański

Ulica – Krótka 20

Miejscowość – 83-000 Pruszcz Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

Dane wpisane do KRS

KTN INVEST sp. z o.o.

Grudzień 31st, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KTN INVEST sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404084
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy KTN INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Światowida 39

Miejscowość – 81-543 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.476252
Długość geogr. – 18.556271

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

PKD 3 – 50 Transport wodny

Dane wpisane do KRS