Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

KOTRAK-MED sp. z o.o.

Kwiecień 19th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KOTRAK-MED sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404119
 • REGON – 242796589
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy KOTRAK-MED sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Parczewskiego 25

Miejscowość – 40-582 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.235189
Długość geogr. – 18.994249

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Dane wpisane do KRS

KRAS sp. z o.o.

Kwiecień 15th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KRAS sp. z o.o. / siedziba Rybnik

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403154
 • REGON – 242798453
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy KRAS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rybnik

Ulica – Lipowa 19A

Miejscowość – 44-207 Rybnik

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.148651
Długość geogr. – 18.536501

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

PKD 2 – 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

PKD 3 – 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Dane wpisane do KRS

MJ LABS. INC sp. z o.o.

Kwiecień 10th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MJ LABS. INC sp. z o.o. / siedziba Dąbrowa Górnicza

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404042
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy MJ LABS. INC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dąbrowa Górnicza

Ulica – Dąbrowskiego 3A 0

Miejscowość – 41-300 Dąbrowa Górnicza

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.348856
Długość geogr. – 19.322616

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

PKD 2 – 26.2 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 3 – 26.3 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Dane wpisane do KRS

BUDART sp. z o.o.

Kwiecień 9th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BUDART sp. z o.o. / siedziba Chorzów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403284
 • REGON – 242776575
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy BUDART sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Chorzów

Ulica – Ks.jana Gałeczki 30

Miejscowość – 41-500 Chorzów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.30164
Długość geogr. – 18.962605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

TECTUM POLSKA sp. z o.o.

Kwiecień 9th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TECTUM POLSKA sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403372
 • REGON – 242824908
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy TECTUM POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Owsiana 45

Miejscowość – 40-780 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.213335
Długość geogr. – 18.932651

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

PKD 2 – 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

PKD 3 – 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

Dane wpisane do KRS

SPEKTRUM ANDRZEJ BOJDA, ZBIGNIEW RAKUS sp.j.

Kwiecień 4th, 2012 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SPEKTRUM ANDRZEJ BOJDA, ZBIGNIEW RAKUS sp.j. / siedziba Poraj

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403292
 • REGON – 242799352
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy SPEKTRUM ANDRZEJ BOJDA, ZBIGNIEW RAKUS sp.j.

Siedziba rejestrowa – Poraj

Ulica – 3-Go Maja 39

Miejscowość – 42-360 Poraj

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.66217
Długość geogr. – 19.22296

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 2 – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

PKD 3 – 64.91.Z Leasing finansowy

Dane wpisane do KRS

DIANA PLUS sp. z o.o.

Marzec 26th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka DIANA PLUS sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404104
 • REGON – 242801110
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy DIANA PLUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Portowa 10

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

VERA sp. z o.o.

Marzec 21st, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka VERA sp. z o.o. / siedziba Bielsko-Biała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403645
 • REGON – 242791221
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy VERA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielsko-Biała

Ulica – Sporna 8

Miejscowość – 43-300 Bielsko-Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.82905
Długość geogr. – 19.04521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 2 – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 3 – 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Dane wpisane do KRS

MEDIUS sp. z o.o.

Marzec 18th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MEDIUS sp. z o.o. / siedziba Nakło Śląskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000385096
 • REGON – 241942913
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-05-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MEDIUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Nakło Śląskie

Ulica – Orzechowska 21

Miejscowość – 42-620 Nakło Śląskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.443279
Długość geogr. – 18.90126

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

PKD 2 – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 3 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Dane wpisane do KRS

GRUPA SUPER AUTO sp. z o.o.

Marzec 14th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GRUPA SUPER AUTO sp. z o.o. / siedziba Chorzów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403677
 • REGON – 242793929
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy GRUPA SUPER AUTO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Chorzów

Ulica – Lwowska 34

Miejscowość – 41-500 Chorzów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.30164
Długość geogr. – 18.962605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

GT3 CUP CHALLENGE CENTRAL EUROPE sp. z o.o.

Marzec 10th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GT3 CUP CHALLENGE CENTRAL EUROPE sp. z o.o. / siedziba Bielsko-Biała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404076
 • REGON – 242792901
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy GT3 CUP CHALLENGE CENTRAL EUROPE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielsko-Biała

Ulica – Krakowska 317A

Miejscowość – 43-300 Bielsko-Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.82905
Długość geogr. – 19.04521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Dane wpisane do KRS

Spółka MAŁEK MAREK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MAN-TRANS sp. z o.o. / siedziba Tychy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403593
 • REGON – 242791818
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MAŁEK MAREK FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MAN-TRANS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Tychy

Ulica – Jodłowa 8 0

Miejscowość – 43-100 Tychy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.128191
Długość geogr. – 19.00735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 2 – 08.92.Z Wydobywanie torfu

PKD 3 – 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

WANAR sp. z o.o.

Marzec 8th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WANAR sp. z o.o. / siedziba Rybnik

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403502
 • REGON – 242794863
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy WANAR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rybnik

Ulica – Brzezińska 8

Miejscowość – 44-203 Rybnik

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.096802
Długość geogr. – 18.59025

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 2 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 3 – 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Dane wpisane do KRS

JMR EUROPE sp. z o.o.

Marzec 1st, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka JMR EUROPE sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404150
 • REGON – 242797867
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy JMR EUROPE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Sobieskiego 11 204 C

Miejscowość – 40-084 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.262812
Długość geogr. – 19.0133

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

PKD 2 – 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

PKD 3 – 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Dane wpisane do KRS

KOR-PROJEKT SILESIA sp. z o.o.

Luty 28th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KOR-PROJEKT SILESIA sp. z o.o. / siedziba Piekary Śląskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000398035
 • REGON – 242802746
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy KOR-PROJEKT SILESIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Piekary Śląskie

Ulica – Kalwaryjska 12

Miejscowość – 41-940 Piekary Śląskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.381401
Długość geogr. – 18.9354

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11 Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUMAR GRZYB sp.j.

Luty 26th, 2012 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUMAR GRZYB sp.j. / siedziba Zabrze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403939
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUMAR GRZYB sp.j.

Siedziba rejestrowa – Zabrze

Ulica – Św. Floriana 9

Miejscowość – 41-800 Zabrze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.303101
Długość geogr. – 18.7715

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dane wpisane do KRS

ANP RYBAK sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ANP RYBAK sp. z o.o. / siedziba Bielsko-Biała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403961
 • REGON – 242798447
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy ANP RYBAK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielsko-Biała

Ulica – Tuwima 88 38

Miejscowość – 43-300 Bielsko-Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.82905
Długość geogr. – 19.04521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej

PKD 2 – 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej

PKD 3 – 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych

Dane wpisane do KRS

SCANMEDIC-DIAGNOSTYKA sp. z o.o.

Luty 17th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SCANMEDIC-DIAGNOSTYKA sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404147
 • REGON – 242798097
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy SCANMEDIC-DIAGNOSTYKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Uniwersytecka 12 131

Miejscowość – 40-007 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.261711
Długość geogr. – 19.03076

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

PKD 2 – 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

PKD 3 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS

SILESIA PROGRESS ENERGY sp. z o.o.

Luty 16th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SILESIA PROGRESS ENERGY sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403654
 • REGON – 242759364
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy SILESIA PROGRESS ENERGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Bolesława Czerwińskiego 6 207

Miejscowość – 40-123 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.267469
Długość geogr. – 19.023911

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS

ŚLĄSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO M.KRAWET, T. EBERHARDT sp.j.

Luty 6th, 2012 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ŚLĄSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO M.KRAWET, T. EBERHARDT sp.j. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403992
 • REGON – 242798878
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy ŚLĄSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO M.KRAWET, T. EBERHARDT sp.j.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Bytomska 22

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Dane wpisane do KRS

TZSH sp. z o.o.

Styczeń 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TZSH sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403995
 • REGON – 242793958
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy TZSH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Długosza 17 3

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 58.11.Z Wydawanie książek

PKD 3 – 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

Dane wpisane do KRS

PROVENTA ECO DZIAŁDOWO sp. z o.o.

Styczeń 22nd, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROVENTA ECO DZIAŁDOWO sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000399718
 • REGON – 242795064
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy PROVENTA ECO DZIAŁDOWO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Tartaczna 12 0

Miejscowość – 40-749 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.167542
Długość geogr. – 19.02853

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.12.Z Uprawa ryżu

PKD 3 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Dane wpisane do KRS

EVELIN sp. z o.o.

Styczeń 22nd, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka EVELIN sp. z o.o. / siedziba Dąbrowa Górnicza

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000401303
 • REGON – 241979632
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy EVELIN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dąbrowa Górnicza

Ulica – Łączna 39 0

Miejscowość – 41-303 Dąbrowa Górnicza

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.345001
Długość geogr. – 19.253599

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14 Produkcja odzieży

PKD 2 – 14.1 Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

PKD 3 – 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej

Dane wpisane do KRS