Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

GLOBUS sp. z o.o.

Grudzień 29th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GLOBUS sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403480
 • REGON – 242798016
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy GLOBUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Dworcowa 50

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

MURMIX DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

Grudzień 28th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MURMIX DYSTRYBUCJA sp. z o.o. / siedziba Chyliczki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404028
 • REGON – 145865450
 • NIP – 1231263987

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy MURMIX DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Chyliczki

Ulica – Bażancia 11

Miejscowość – 05-500 Piaseczno

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.052631
Długość geogr. – 21.000745

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 2 – 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

PKD 3 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Dane wpisane do KRS

MG 1 sp. z o.o.

Grudzień 27th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MG 1 sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403513
 • REGON – 145900168
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MG 1 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bukowińska 12 410A

Miejscowość – 02-703 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18261
Długość geogr. – 21.026791

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

LEAS – POL BIOGAS sp. z o.o.

Grudzień 27th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LEAS – POL BIOGAS sp. z o.o. / siedziba Skowronki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403697
 • REGON – 281357879
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy LEAS – POL BIOGAS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Skowronki

Ulica – 4

Miejscowość – 19-400 Olecko

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.019051
Długość geogr. – 22.480631

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych

PKD 2 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

HMD LAW & CONSULTING sp. z o.o.

Grudzień 26th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HMD LAW & CONSULTING sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403876
 • REGON – 301983811
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy HMD LAW & CONSULTING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Solna 3 6

Miejscowość – 61-735 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.417171
Długość geogr. – 16.932051

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 2 – 69.10.Z Działalność prawnicza

PKD 3 – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dane wpisane do KRS

CHENG QI sp. z o.o.

Grudzień 25th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CHENG QI sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403945
 • REGON – 145905326
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CHENG QI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3F P06

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

BUBBLE TEA POLSKA sp. z o.o.

Grudzień 25th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BUBBLE TEA POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403964
 • REGON – 145901819
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy BUBBLE TEA POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Franciszka Kawy 28 10

Miejscowość – 01-496 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.26247
Długość geogr. – 20.92334

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Dane wpisane do KRS

MOBI-ID sp. z o.o.

Grudzień 24th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MOBI-ID sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403482
 • REGON – 145904189
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MOBI-ID sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grójecka 80/102 29

Miejscowość – 02-367 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.208849
Długość geogr. – 20.97574

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS

GRUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ sp. z o.o.

Grudzień 22nd, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GRUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ sp. z o.o. / siedziba Piaski

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403752
 • REGON – 101324546
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy GRUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Piaski

Ulica – 32

Miejscowość – 97-371 Wola Krzysztoporska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.34931
Długość geogr. – 19.566215

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

PKD 3 – 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych

Dane wpisane do KRS

NET TECHNOLOGY sp. z o.o.

Grudzień 22nd, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka NET TECHNOLOGY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402491
 • REGON – 145897963
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy NET TECHNOLOGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Olszewska 8

Miejscowość – 00-792 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.209211
Długość geogr. – 21.02452

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 3 – 63.12.Z Działalność portali internetowych

Dane wpisane do KRS

CHERRY HILL DEVELOPMENT sp. z o.o.

Grudzień 22nd, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CHERRY HILL DEVELOPMENT sp. z o.o. / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403019
 • REGON – 260594446
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CHERRY HILL DEVELOPMENT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Sienkiewicza 4C

Miejscowość – 25-333 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.86982
Długość geogr. – 20.63571

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

MONITORING sp. z o.o.

Grudzień 22nd, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MONITORING sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403638
 • REGON – 21768093
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MONITORING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Ślężna 118

Miejscowość – 53-111 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.08033
Długość geogr. – 17.0238

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 07.29.Z Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

PKD 2 – 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD 3 – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Dane wpisane do KRS

PROAGRO sp. z o.o.

Grudzień 21st, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROAGRO sp. z o.o. / siedziba Zielona Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404017
 • REGON – 81006554
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy PROAGRO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zielona Góra

Ulica – Matejki 19 10

Miejscowość – 65-056 Zielona Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.940241
Długość geogr. – 15.51274

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych

Dane wpisane do KRS

ELEKTROZAR sp. z o.o.

Grudzień 21st, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ELEKTROZAR sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403532
 • REGON – 145901587
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy ELEKTROZAR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Srebrna 16

Miejscowość – 00-810 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22813
Długość geogr. – 20.99058

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 3 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Dane wpisane do KRS

BMBTS POLSKA 1 sp. z o.o.

Grudzień 21st, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BMBTS POLSKA 1 sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403721
 • REGON – 145900174
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy BMBTS POLSKA 1 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bytomska 3A

Miejscowość – 01-612 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.273991
Długość geogr. – 20.98609

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Dane wpisane do KRS

YOUR STYLE sp. z o.o.

Grudzień 20th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka YOUR STYLE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403595
 • REGON – 145899703
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy YOUR STYLE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Krakowska 129

Miejscowość – 02-180 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.181301
Długość geogr. – 20.951639

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

PKD 2 – 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 3 – 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Dane wpisane do KRS

RADIO SOPOT sp. z o.o.

Grudzień 19th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka RADIO SOPOT sp. z o.o. / siedziba Sopot

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403772
 • REGON – 221570108
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy RADIO SOPOT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sopot

Ulica – Al. Niepodległości 658

Miejscowość – 81-854 Sopot

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.429722
Długość geogr. – 18.565479

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.11.Z Wydawanie książek

PKD 2 – 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 3 – 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych

Dane wpisane do KRS

HE SERVICES POLSKA sp. z o.o.

Grudzień 19th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HE SERVICES POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403493
 • REGON – 142952851
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy HE SERVICES POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Emilii Plater 53

Miejscowość – 00-113 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23041
Długość geogr. – 21.00774

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

PKD 2 – 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek

PKD 3 – 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

SPÓŁKA D2 sp. z o.o.

Grudzień 18th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SPÓŁKA D2 sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403327
 • REGON – 301983350
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy SPÓŁKA D2 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Sielska 17A

Miejscowość – 60-129 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.38834
Długość geogr. – 16.848914

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

PKD 3 – 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Dane wpisane do KRS