Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

PARTNER KANCELARIA BROKERSKA sp. z o.o.

Grudzień 25th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PARTNER KANCELARIA BROKERSKA sp. z o.o. / siedziba Gorzów Wielkopolski

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404063
 • REGON – 81003461
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy PARTNER KANCELARIA BROKERSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gorzów Wielkopolski

Ulica – Borowskiego 2A 3

Miejscowość – 66-400 Gorzów Wielkopolski

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.727549
Długość geogr. – 15.21985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

PKD 2 – 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 3 – 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Dane wpisane do KRS

STIRLITZ MEDIA sp. z o.o.

Grudzień 24th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka STIRLITZ MEDIA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403800
 • REGON – 145903764
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy STIRLITZ MEDIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mickiewicza 66 20

Miejscowość – 01-650 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.273739
Długość geogr. – 20.984619

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 2 – 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Dane wpisane do KRS

ANDCOM SOFTWARE sp. z o.o.

Grudzień 23rd, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ANDCOM SOFTWARE sp. z o.o. / siedziba Zgorzała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404002
 • REGON – 145905154
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy ANDCOM SOFTWARE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zgorzała

Ulica – Puszczyka 1B 1

Miejscowość – 05-515 Mysiadło

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

PKD 3 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Dane wpisane do KRS

Spółka GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA OSIŃSKA SPÓŁKA Z OGRNAICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ / siedziba Łomianki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403514
 • REGON – 145905190
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA OSIŃSKA SPÓŁKA Z OGRNAICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ

Siedziba rejestrowa – Łomianki

Ulica – Kusocińskiego 1

Miejscowość – 05-092 Łomianki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.346949
Długość geogr. – 20.864901

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 2 – 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

PKD 3 – 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Dane wpisane do KRS

KANTOR-DUO sp. z o.o.

Grudzień 21st, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KANTOR-DUO sp. z o.o. / siedziba Namysłów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404053
 • REGON – 161438958
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy KANTOR-DUO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Namysłów

Ulica – Rynek – Ratusz

Miejscowość – 46-100 Namysłów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.075464
Długość geogr. – 17.66589

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

PKD 2 – 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Dane wpisane do KRS

NYSA sp. z o.o.

Grudzień 20th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka NYSA sp. z o.o. / siedziba Ostrzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403629
 • REGON – 301984124
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy NYSA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ostrzeszów

Ulica – Kościuszki 20

Miejscowość – 63-500 Ostrzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.418476
Długość geogr. – 17.880219

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego

PKD 2 – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 3 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Dane wpisane do KRS

RASKO sp. z o.o.

Grudzień 20th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka RASKO sp. z o.o. / siedziba Oświęcim

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403692
 • REGON – 122455401
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy RASKO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Oświęcim

Ulica – Nojego 8 3

Miejscowość – 32-602 Oświęcim

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.015808
Długość geogr. – 19.252029

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

GREEN COAL TRADING sp. z o.o.

Grudzień 18th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GREEN COAL TRADING sp. z o.o. / siedziba Stalowa Wola

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403801
 • REGON – 180789976
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GREEN COAL TRADING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Stalowa Wola

Ulica – Kwiatkowskiego 1

Miejscowość – 37-450 Stalowa Wola

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.571331
Długość geogr. – 22.04735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 2 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 3 – 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

Dane wpisane do KRS

DAI NAM II sp. z o.o.

Grudzień 17th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka DAI NAM II sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403906
 • REGON – 145899927
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy DAI NAM II sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 7C H04

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

PKD 2 – 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 3 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Dane wpisane do KRS

ELIUM sp. z o.o.

Grudzień 14th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ELIUM sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403682
 • REGON – 122452495
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy ELIUM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Bandurskiego 66 4

Miejscowość – 31-515 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.07139
Długość geogr. – 19.9622

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

ECO GROUP sp. z o.o.

Grudzień 13th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ECO GROUP sp. z o.o. / siedziba Gorzów Wielkopolski

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403920
 • REGON – 81004325
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy ECO GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gorzów Wielkopolski

Ulica – Zbożowa 2

Miejscowość – 66-400 Gorzów Wielkopolski

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.727549
Długość geogr. – 15.21985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

PKD 2 – 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

PKD 3 – 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

KOWALEWSKI I ZJAWIONY GLOBAL sp. z o.o.

Grudzień 9th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KOWALEWSKI I ZJAWIONY GLOBAL sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403668
 • REGON – 21771698
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy KOWALEWSKI I ZJAWIONY GLOBAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kolista 4 26

Miejscowość – 54-152 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.137451
Długość geogr. – 16.9739

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

PKD 2 – 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

PKD 3 – 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Dane wpisane do KRS

VRMG POLSKA sp. z o.o.

Grudzień 9th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka VRMG POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403684
 • REGON – 145900085
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy VRMG POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Ursynowska 72

Miejscowość – 02-605 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.19832
Długość geogr. – 21.02033

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

PKD 2 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

PKD 3 – 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

Dane wpisane do KRS

ATT sp. z o.o.

Grudzień 8th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ATT sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403848
 • REGON – 21771267
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy ATT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kozanowska 81 8

Miejscowość – 54-152 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.137451
Długość geogr. – 16.9739

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

7TECHNOLOGY sp. z o.o.

Grudzień 8th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka 7TECHNOLOGY sp. z o.o. / siedziba Rawicz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403373
 • REGON – 301983521
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy 7TECHNOLOGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rawicz

Ulica – Królowej Jadwigi 6

Miejscowość – 63-900 Rawicz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.619209
Długość geogr. – 16.88873

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 3 – 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

Dane wpisane do KRS

FENIX sp. z o.o.

Grudzień 8th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FENIX sp. z o.o. / siedziba Pruszków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404064
 • REGON – 145905266
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy FENIX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pruszków

Ulica – Groblowa 5

Miejscowość – 05-800 Pruszków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.173672
Długość geogr. – 20.804899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

PKD 2 – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

TESTMAIL sp. z o.o.

Grudzień 6th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TESTMAIL sp. z o.o. / siedziba Ełk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000401622
 • REGON – 281357684
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy TESTMAIL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ełk

Ulica – Jana Kilińskiego 25 28

Miejscowość – 19-300 Ełk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.8438
Długość geogr. – 22.334459

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

PKD 2 – 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 3 – 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Dane wpisane do KRS

GALAN sp. z o.o.

Grudzień 5th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GALAN sp. z o.o. / siedziba Biała Podlaska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403028
 • REGON – 61355709
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GALAN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Biała Podlaska

Ulica – Studencka 19

Miejscowość – 21-500 Biała Podlaska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.031574
Długość geogr. – 23.131849

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

STRABAG DROGI WOJEWÓDZKIE sp. z o.o.

Grudzień 4th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka STRABAG DROGI WOJEWÓDZKIE sp. z o.o. / siedziba Pruszków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403853
 • REGON – 145899956
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy STRABAG DROGI WOJEWÓDZKIE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pruszków

Ulica – Parzniewska 10 C 7 B

Miejscowość – 05-800 Pruszków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.173672
Długość geogr. – 20.804899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 8 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

PKD 2 – 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 3 – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

HAVYARD ELECTRO INSTALLATION sp. z o.o.

Grudzień 3rd, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HAVYARD ELECTRO INSTALLATION sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403544
 • REGON – 221572343
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy HAVYARD ELECTRO INSTALLATION sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Przebendowskich 40 7

Miejscowość – 81-526 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.477051
Długość geogr. – 18.55229

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD 2 – 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

PKD 3 – 27 Produkcja urządzeń elektrycznych

Dane wpisane do KRS

ECOWARZYWA sp. z o.o.

Grudzień 3rd, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ECOWARZYWA sp. z o.o. / siedziba Wąsy Wieś

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403530
 • REGON – 145899910
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy ECOWARZYWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wąsy Wieś

Ulica – 8

Miejscowość – 05-083 Zaborów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.28455
Długość geogr. – 20.69545

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 2 – 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

PKD 3 – 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Dane wpisane do KRS

AGED COMPANIES FORMATION sp. z o.o.

Listopad 28th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AGED COMPANIES FORMATION sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403789
 • REGON – 145902090
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy AGED COMPANIES FORMATION sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Plac Dąbrowskiego 1

Miejscowość – 00-057 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.237751
Długość geogr. – 21.01099

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

PROJEKT BRONISZE sp. z o.o.

Listopad 28th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROJEKT BRONISZE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403691
 • REGON – 145902173
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy PROJEKT BRONISZE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Obrzeżna 5

Miejscowość – 02-691 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.175171
Długość geogr. – 20.999781

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS