Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

KTN INVEST sp. z o.o.

Grudzień 31st, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KTN INVEST sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404084
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy KTN INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Światowida 39

Miejscowość – 81-543 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.476252
Długość geogr. – 18.556271

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

PKD 3 – 50 Transport wodny

Dane wpisane do KRS

INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY sp. z o.o.

Grudzień 31st, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY sp. z o.o. / siedziba Police

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403922
 • REGON – 321165110
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy INSTYTUT NAUKOWO-BADAWCZY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Police

Ulica – Piotra I Pawła 24

Miejscowość – 72-015 Police

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.568899
Długość geogr. – 14.512

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 3 – 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS

OPERA BALL WARSZAWA sp. z o.o.

Grudzień 31st, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OPERA BALL WARSZAWA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404005
 • REGON – 145907934
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy OPERA BALL WARSZAWA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Armii Ludowej 26

Miejscowość – 00-609 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.217331
Długość geogr. – 21.011641

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

PKD 2 – 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 3 – 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Dane wpisane do KRS

SHELT sp. z o.o.

Grudzień 30th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SHELT sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403942
 • REGON – 242795851
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy SHELT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Gliwicka 5

Miejscowość – 40-078 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.259779
Długość geogr. – 19.012569

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej

PKD 2 – 06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego

PKD 3 – 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Dane wpisane do KRS

MASTER PLUS POLSKA sp. z o.o.

Grudzień 30th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MASTER PLUS POLSKA sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403656
 • REGON – 301985715
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy MASTER PLUS POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Os. Wichrowe Wzgórze 31 51

Miejscowość – 61-698 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.457535
Długość geogr. – 16.946375

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

PKD 2 – 20.3 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

PKD 3 – 22.1 Produkcja wyrobów z gumy

Dane wpisane do KRS

MILTO sp. z o.o.

Grudzień 30th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MILTO sp. z o.o. / siedziba Mysłowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402480
 • REGON – 242820796
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MILTO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Mysłowice

Ulica – Orła Białego 51 0

Miejscowość – 41-409 Mysłowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.17461
Długość geogr. – 19.176041

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 2 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

PKD 3 – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Dane wpisane do KRS

POSTMED sp. z o.o.

Grudzień 30th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka POSTMED sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403722
 • REGON – 221572863
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy POSTMED sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Świętojańska 114

Miejscowość – 81-388 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.512419
Długość geogr. – 18.54066

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

SUPERN sp. z o.o.

Grudzień 29th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SUPERN sp. z o.o. / siedziba Toruń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403864
 • REGON – 341216776
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy SUPERN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Toruń

Ulica – Świętopełka 36 D 7

Miejscowość – 87-100 Toruń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.013062
Długość geogr. – 18.59712

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

PKD 3 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Dane wpisane do KRS

GLOBUS sp. z o.o.

Grudzień 29th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GLOBUS sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403480
 • REGON – 242798016
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy GLOBUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Dworcowa 50

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

MURMIX DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

Grudzień 28th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MURMIX DYSTRYBUCJA sp. z o.o. / siedziba Chyliczki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404028
 • REGON – 145865450
 • NIP – 1231263987

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy MURMIX DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Chyliczki

Ulica – Bażancia 11

Miejscowość – 05-500 Piaseczno

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.052631
Długość geogr. – 21.000745

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

PKD 2 – 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

PKD 3 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

Dane wpisane do KRS

LEON TELEKOM sp. z o.o.

Grudzień 28th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LEON TELEKOM sp. z o.o. / siedziba Rybnik

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403987
 • REGON – 242799547
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy LEON TELEKOM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rybnik

Ulica – Jana Kilińskiego 33 B

Miejscowość – 44-200 Rybnik

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.123798
Długość geogr. – 18.489031

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

PKD 3 – 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Dane wpisane do KRS

CLIMATE DESIGN sp. z o.o.

Grudzień 27th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CLIMATE DESIGN sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404099
 • REGON – 101315702
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy CLIMATE DESIGN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Milionowa 2

Miejscowość – 93-034 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.746611
Długość geogr. – 19.464331

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

PKD 2 – 13.2 Produkcja tkanin

PKD 3 – 13.3 Wykończanie wyrobów włókienniczych

Dane wpisane do KRS

MG 1 sp. z o.o.

Grudzień 27th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MG 1 sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403513
 • REGON – 145900168
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MG 1 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bukowińska 12 410A

Miejscowość – 02-703 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18261
Długość geogr. – 21.026791

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

LEAS – POL BIOGAS sp. z o.o.

Grudzień 27th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LEAS – POL BIOGAS sp. z o.o. / siedziba Skowronki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403697
 • REGON – 281357879
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy LEAS – POL BIOGAS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Skowronki

Ulica – 4

Miejscowość – 19-400 Olecko

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.019051
Długość geogr. – 22.480631

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych

PKD 2 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

HMD LAW & CONSULTING sp. z o.o.

Grudzień 26th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HMD LAW & CONSULTING sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403876
 • REGON – 301983811
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy HMD LAW & CONSULTING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Solna 3 6

Miejscowość – 61-735 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.417171
Długość geogr. – 16.932051

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

PKD 2 – 69.10.Z Działalność prawnicza

PKD 3 – 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dane wpisane do KRS

NOVUM MOTORS sp. z o.o.

Grudzień 26th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka NOVUM MOTORS sp. z o.o. / siedziba Szpetal Górny

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404047
 • REGON – 341216486
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy NOVUM MOTORS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szpetal Górny

Ulica – Włocławska 44

Miejscowość – 87-811 Fabianki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.704632
Długość geogr. – 19.09153

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych

PKD 2 – 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD 3 – 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Dane wpisane do KRS

TELEMOBILE sp. z o.o.

Grudzień 25th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TELEMOBILE sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403535
 • REGON – 221572923
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy TELEMOBILE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Al. Zwycięstwa 96/98

Miejscowość – 81-451 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.502659
Długość geogr. – 18.542271

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

PKD 2 – 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 3 – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Dane wpisane do KRS

MEDIA WITHOUT FRONTIERS sp. z o.o. sp.k.

Grudzień 25th, 2011 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MEDIA WITHOUT FRONTIERS sp. z o.o. sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403770
 • REGON – 145897756
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy MEDIA WITHOUT FRONTIERS sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Kuropatwy 2 C

Miejscowość – 02-892 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.105585
Długość geogr. – 21.02625

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

CHENG QI sp. z o.o.

Grudzień 25th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CHENG QI sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403945
 • REGON – 145905326
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CHENG QI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3F P06

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

BUBBLE TEA POLSKA sp. z o.o.

Grudzień 25th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BUBBLE TEA POLSKA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403964
 • REGON – 145901819
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy BUBBLE TEA POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Franciszka Kawy 28 10

Miejscowość – 01-496 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.26247
Długość geogr. – 20.92334

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Dane wpisane do KRS

OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE sp. z o.o.

Grudzień 25th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403663
 • REGON – 301985632
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Błażeja 10J 1

Miejscowość – 61-608 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.45237
Długość geogr. – 16.98036

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 2 – 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD 3 – 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Dane wpisane do KRS

MOBI-ID sp. z o.o.

Grudzień 24th, 2011 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MOBI-ID sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403482
 • REGON – 145904189
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MOBI-ID sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grójecka 80/102 29

Miejscowość – 02-367 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.208849
Długość geogr. – 20.97574

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS

SYMEN.PL sp. z o.o. sp.k.

Grudzień 23rd, 2011 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SYMEN.PL sp. z o.o. sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403678
 • REGON – 145897822
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy SYMEN.PL sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Jantarowy Szlak 4 69

Miejscowość – 03-982 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226589
Długość geogr. – 21.084209

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS