Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

FCR sp. z o.o.

Luty 29th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FCR sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403570
 • REGON – 145897638
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy FCR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Rozbrat 8 12

Miejscowość – 00-451 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.222799
Długość geogr. – 21.03672

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS

MACO sp. z o.o.

Luty 29th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MACO sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403522
 • REGON – 301983320
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy MACO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Saperska 46 E 19

Miejscowość – 61-493 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.370115
Długość geogr. – 16.901

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

PKD 2 – 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

KOR-PROJEKT SILESIA sp. z o.o.

Luty 28th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KOR-PROJEKT SILESIA sp. z o.o. / siedziba Piekary Śląskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000398035
 • REGON – 242802746
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy KOR-PROJEKT SILESIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Piekary Śląskie

Ulica – Kalwaryjska 12

Miejscowość – 41-940 Piekary Śląskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.381401
Długość geogr. – 18.9354

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11 Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12 Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

ZACHEM ENERGETYKA sp. z o.o.

Luty 28th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ZACHEM ENERGETYKA sp. z o.o. / siedziba Bydgoszcz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403735
 • REGON – 341215038
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy ZACHEM ENERGETYKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bydgoszcz

Ulica – Wojska Polskiego 65

Miejscowość – 85-825 Bydgoszcz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.103901
Długość geogr. – 18.05773

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 2 – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

ALBINOS sp. z o.o.

Luty 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ALBINOS sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404186
 • REGON – 221571504
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy ALBINOS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Rdestowa 65 67

Miejscowość – 81-577 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.488419
Długość geogr. – 18.448879

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 14 Produkcja odzieży

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

BIG TUR sp. z o.o.

Luty 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BIG TUR sp. z o.o. / siedziba Cisew

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403993
 • REGON – 301978394
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy BIG TUR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Cisew

Ulica – 12

Miejscowość – 62-700 Turek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.008759
Długość geogr. – 18.50049

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 2 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 3 – 08.92.Z Wydobywanie torfu

Dane wpisane do KRS

Spółka CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO sp. z o.o. / siedziba Dąbrowa Chotomowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404065
 • REGON – 145840590
 • NIP – 5361909384

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dąbrowa Chotomowska

Ulica – Kolejowa 24 A

Miejscowość – 05-123 Chotomów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.416351
Długość geogr. – 20.876215

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 3 – 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Dane wpisane do KRS

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ASPIRAL” sp. z o.o. / siedziba Wałbrzych

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403125
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ASPIRAL” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wałbrzych

Ulica –

Miejscowość – 58-300 Wałbrzych

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.784731
Długość geogr. – 16.30662

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

PKD 3 – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

Dane wpisane do KRS

SALES SUPPORT PLUS sp. z o.o.

Luty 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SALES SUPPORT PLUS sp. z o.o. / siedziba Chotomów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402715
 • REGON – 145899560
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy SALES SUPPORT PLUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Chotomów

Ulica – Bagienna 4 H

Miejscowość – 05-123 Chotomów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.416351
Długość geogr. – 20.876215

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

PKD 2 – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 3 – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Dane wpisane do KRS

MASTER BUILDERS sp. z o.o.

Luty 26th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MASTER BUILDERS sp. z o.o. / siedziba Orońsko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403424
 • REGON – 145904918
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MASTER BUILDERS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Orońsko

Ulica – Radomska 21

Miejscowość – 26-505 Orońsko

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.31778
Długość geogr. – 20.952999

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego

PKD 2 – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 3 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH sp. z o.o.

Luty 26th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH sp. z o.o. / siedziba Toruń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404164
 • REGON – 341177668
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Toruń

Ulica – Legionów 81 A

Miejscowość – 87-100 Toruń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.013062
Długość geogr. – 18.59712

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 2 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 3 – 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Dane wpisane do KRS

BENZOL 2 sp. z o.o.

Luty 26th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BENZOL 2 sp. z o.o. / siedziba Myślibórz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404043
 • REGON – 321166485
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy BENZOL 2 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Myślibórz

Ulica – Królewiecka 1

Miejscowość – 74-300 Myślibórz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.95994
Długość geogr. – 14.87632

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 2 – 22.11.Z Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

PKD 3 – 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

Dane wpisane do KRS

Spółka DRIVE SPEDYCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA / siedziba Legnica

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403786
 • REGON – 21761760
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy DRIVE SPEDYCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Siedziba rejestrowa – Legnica

Ulica – Sawy 22

Miejscowość – 59-220 Legnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.220371
Długość geogr. – 16.172729

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUMAR GRZYB sp.j.

Luty 26th, 2012 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUMAR GRZYB sp.j. / siedziba Zabrze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403939
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JUMAR GRZYB sp.j.

Siedziba rejestrowa – Zabrze

Ulica – Św. Floriana 9

Miejscowość – 41-800 Zabrze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.303101
Długość geogr. – 18.7715

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dane wpisane do KRS

MEDIA WITHOUT FRONTIERS sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MEDIA WITHOUT FRONTIERS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403361
 • REGON – 145897680
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy MEDIA WITHOUT FRONTIERS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Kuropatwy 2 C

Miejscowość – 02-892 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.105585
Długość geogr. – 21.02625

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

DK SENSO sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka DK SENSO sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404097
 • REGON – 221571527
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy DK SENSO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Heweliusza 11

Miejscowość – 80-890 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.35577
Długość geogr. – 18.652109

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

UNICUM ETYKIETY sp. z o.o. sp.k.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka UNICUM ETYKIETY sp. z o.o. sp.k. / siedziba Koziegłowy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403832
 • REGON – 301984377
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy UNICUM ETYKIETY sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Koziegłowy

Ulica – Leśna 37

Miejscowość – 62-028 Koziegłowy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.44828
Długość geogr. – 16.993879

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

Dane wpisane do KRS

FARMAX sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FARMAX sp. z o.o. / siedziba Gorzów Wielkopolski

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403851
 • REGON – 80846861
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy FARMAX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gorzów Wielkopolski

Ulica – Baczyńskiego 4

Miejscowość – 66-400 Gorzów Wielkopolski

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.727549
Długość geogr. – 15.21985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Dane wpisane do KRS

BONAMED sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BONAMED sp. z o.o. / siedziba Jarcewo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403882
 • REGON – 221571757
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy BONAMED sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Jarcewo

Ulica – Szkolna 12

Miejscowość – 89-606 Charzykowy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.764149
Długość geogr. – 17.504299

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 86 Opieka zdrowotna

PKD 2 – 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

PKD 3 – 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania

Dane wpisane do KRS

ANP RYBAK sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ANP RYBAK sp. z o.o. / siedziba Bielsko-Biała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403961
 • REGON – 242798447
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy ANP RYBAK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielsko-Biała

Ulica – Tuwima 88 38

Miejscowość – 43-300 Bielsko-Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.82905
Długość geogr. – 19.04521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej

PKD 2 – 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej

PKD 3 – 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych

Dane wpisane do KRS

EASY IT SOLUTIONS sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka EASY IT SOLUTIONS sp. z o.o. / siedziba Toruń

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402825
 • REGON – 341213683
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy EASY IT SOLUTIONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Toruń

Ulica – Bartkiewiczówny 94 48

Miejscowość – 87-100 Toruń

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.013062
Długość geogr. – 18.59712

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

ZAKŁADY MIĘSNE „VIOLA” MEYER sp. z o.o.

Luty 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ZAKŁADY MIĘSNE „VIOLA” MEYER sp. z o.o. / siedziba Lniano

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404021
 • REGON – 93049420
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy ZAKŁADY MIĘSNE „VIOLA” MEYER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lniano

Ulica – Wyzwolenia 13 A

Miejscowość – 86-141 Lniano

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.541399
Długość geogr. – 18.192929

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

PKD 2 – 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

PKD 3 – 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Dane wpisane do KRS

HUMAN FOCUS sp. z o.o.

Luty 24th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HUMAN FOCUS sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404036
 • REGON – 221572633
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy HUMAN FOCUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Władysława Iv 43

Miejscowość – 81-395 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.51585
Długość geogr. – 18.53985

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 2 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

PKD 3 – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS