Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

SKYRONIX sp. z o.o.

Marzec 31st, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SKYRONIX sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403884
 • REGON – 145903758
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy SKYRONIX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Srebrna 16

Miejscowość – 00-810 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22813
Długość geogr. – 20.99058

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 2 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 3 – 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Dane wpisane do KRS

HEL-COM sp. z o.o.

Marzec 31st, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka HEL-COM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403441
 • REGON – 145899732
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy HEL-COM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Bobrowiecka 3

Miejscowość – 00-728 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.198978
Długość geogr. – 21.04814

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

FLEET ACCIDENT MANAGEMENT SERVICES sp. z o.o.

Marzec 31st, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FLEET ACCIDENT MANAGEMENT SERVICES sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403891
 • REGON – 145902026
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy FLEET ACCIDENT MANAGEMENT SERVICES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Domaniewska 52

Miejscowość – 02-672 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18343
Długość geogr. – 21.00683

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

ATB SCORPIO EUROPE sp. z o.o. sp.k.

Marzec 30th, 2012 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ATB SCORPIO EUROPE sp. z o.o. sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404106
 • REGON – 145906981
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy ATB SCORPIO EUROPE sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Poznańska 21 48

Miejscowość – 00-685 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.225691
Długość geogr. – 21.01351

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

PKD 2 – 02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 3 – 09.1 Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Dane wpisane do KRS

OSŁONKA sp. z o.o.

Marzec 30th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OSŁONKA sp. z o.o. / siedziba Święciechowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403302
 • REGON – 301984160
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy OSŁONKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Święciechowa

Ulica – Kosmonautów 10

Miejscowość – 64-115 Święciechowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.84251
Długość geogr. – 16.470051

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

PKD 2 – 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

PKD 3 – 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH RYN sp. z o.o.

Marzec 30th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH RYN sp. z o.o. / siedziba Ryn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403501
 • REGON – 281358360
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH RYN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ryn

Ulica – Zamiejska 9

Miejscowość – 11-520 Ryn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.959221
Długość geogr. – 21.58415

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Dane wpisane do KRS

LINGAPP sp. z o.o.

Marzec 30th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka LINGAPP sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403840
 • REGON – 122436993
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy LINGAPP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Koło Strzelnicy 2 6

Miejscowość – 30-219 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.06109
Długość geogr. – 19.88387

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

PKD 3 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

Dane wpisane do KRS

Spółka NIEBIESKIE MIGDAŁY AKADEMIA SPRAW NIE MNIEJ WAŻNYCH ANETTA CZAPSKA, JUSTYNA GŁADYŚ sp.j. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404115
 • REGON – 145917068
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy NIEBIESKIE MIGDAŁY AKADEMIA SPRAW NIE MNIEJ WAŻNYCH ANETTA CZAPSKA, JUSTYNA GŁADYŚ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wałuszewska 24 A

Miejscowość – 03-005 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.342569
Długość geogr. – 20.995145

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 32 Pozostała produkcja wyrobów

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

GG ENERGIA JAROSŁAW GARCARZ BEATA GŁOWACZ sp.j.

Marzec 29th, 2012 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GG ENERGIA JAROSŁAW GARCARZ BEATA GŁOWACZ sp.j. / siedziba Kiełczów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403865
 • REGON – 21771296
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GG ENERGIA JAROSŁAW GARCARZ BEATA GŁOWACZ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Kiełczów

Ulica – Wrocławska 21

Miejscowość – 55-093 Kiełczów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.165901
Długość geogr. – 17.24965

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

PKD 2 – 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

PKD 3 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Dane wpisane do KRS

BOSE INTERNATIONAL PLANNING AND ARCHITECTURE sp. z o.o.

Marzec 28th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka BOSE INTERNATIONAL PLANNING AND ARCHITECTURE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403970
 • REGON – 145889892
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy BOSE INTERNATIONAL PLANNING AND ARCHITECTURE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Francuska 2

Miejscowość – 03-906 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.234251
Długość geogr. – 21.05654

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 2 – 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

PKD 3 – 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Dane wpisane do KRS

KOPMAN sp. z o.o.

Marzec 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KOPMAN sp. z o.o. / siedziba Subkowy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403762
 • REGON – 221557591
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy KOPMAN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Subkowy

Ulica – Kościelna 16

Miejscowość – 83-120 Subkowy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.009741
Długość geogr. – 18.73566

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

PROBIER BRZEŹNO sp. z o.o.

Marzec 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROBIER BRZEŹNO sp. z o.o. / siedziba Kowale

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403710
 • REGON – 221536034
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy PROBIER BRZEŹNO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kowale

Ulica – Glazurowa 7

Miejscowość – 80-180 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.295404
Długość geogr. – 18.59171

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

PKD 3 – 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

Dane wpisane do KRS

AUTOMIKS.PL sp. z o.o.

Marzec 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AUTOMIKS.PL sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404006
 • REGON – 122456240
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy AUTOMIKS.PL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Malborska 62 B

Miejscowość – 30-646 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.025
Długość geogr. – 19.97315

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

ORMONDE sp. z o.o.

Marzec 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ORMONDE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403662
 • REGON – 145900820
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy ORMONDE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wybrzeże Kościuszkowskie 43 2

Miejscowość – 00-347 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.246841
Długość geogr. – 21.03023

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

Dane wpisane do KRS

ROBLEDO sp. z o.o.

Marzec 27th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ROBLEDO sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403146
 • REGON – 145908224
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy ROBLEDO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Pl. Piłsudskiego 1

Miejscowość – 00-078 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24239
Długość geogr. – 21.013769

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

Dane wpisane do KRS

DIANA PLUS sp. z o.o.

Marzec 26th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka DIANA PLUS sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404104
 • REGON – 242801110
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-16

Dane adresowe firmy DIANA PLUS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Portowa 10

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

YAM YAM THAI FOOD E.GOLIŃSKA Ł.GOLIŃSKI sp.j.

Marzec 25th, 2012 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka YAM YAM THAI FOOD E.GOLIŃSKA Ł.GOLIŃSKI sp.j. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403716
 • REGON – 122452510
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy YAM YAM THAI FOOD E.GOLIŃSKA Ł.GOLIŃSKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Malborska 10 7

Miejscowość – 30-563 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.027578
Długość geogr. – 19.97729

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 2 – 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 3 – 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

Dane wpisane do KRS

AGROWATT – sp. z o.o.

Marzec 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AGROWATT – sp. z o.o. / siedziba Podzamcze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403524
 • REGON – 341216463
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy AGROWATT – sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Podzamcze

Ulica – 14

Miejscowość – 87-721 Raciążek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.840389
Długość geogr. – 18.809401

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Dane wpisane do KRS

ENTERPRISE THIRTEEN sp. z o.o.

Marzec 25th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ENTERPRISE THIRTEEN sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403625
 • REGON – 145897727
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-29

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy ENTERPRISE THIRTEEN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Żelazna 40 6

Miejscowość – 00-832 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.2297
Długość geogr. – 20.99613

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

SFINNOVA sp. z o.o.

Marzec 24th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka SFINNOVA sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404098
 • REGON – 180789574
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy SFINNOVA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Dąbrowskiego 75

Miejscowość – 35-040 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.024149
Długość geogr. – 21.98326

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Dane wpisane do KRS

MBK MARKETING SUPPORT sp. z o.o.

Marzec 24th, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MBK MARKETING SUPPORT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403739
 • REGON – 142985595
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy MBK MARKETING SUPPORT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Aluzyjna 33 C 512

Miejscowość – 03-149 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.346819
Długość geogr. – 20.94769

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

OUGHTON TRADING sp. z o.o.

Marzec 23rd, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OUGHTON TRADING sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403719
 • REGON – 145906290
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy OUGHTON TRADING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wybrzeże Kościuszkowskie 43 2

Miejscowość – 00-347 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.246841
Długość geogr. – 21.03023

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

Dane wpisane do KRS

ARTIDECORATION sp. z o.o.

Marzec 23rd, 2012 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ARTIDECORATION sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403508
 • REGON – 145902167
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-13

Dane adresowe firmy ARTIDECORATION sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Na Uboczu 16 43

Miejscowość – 02-791 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.13813
Długość geogr. – 21.050461

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

PKD 2 – 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

PKD 3 – 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Dane wpisane do KRS