Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

PROXENTA sp. z o.o.

Październik 30th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROXENTA sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403863
 • REGON – 21775957
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy PROXENTA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Leszczyńskiego 4 25

Miejscowość – 50-078 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108292
Długość geogr. – 17.033211

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

Dane wpisane do KRS

MBA COUNSEL sp. z o.o.

Październik 28th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MBA COUNSEL sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403681
 • REGON – 145884133
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy MBA COUNSEL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Grochowska 342 12

Miejscowość – 03-838 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.245901
Długość geogr. – 21.05558

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

GRASSO sp. z o.o.

Październik 27th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GRASSO sp. z o.o. / siedziba Oświęcim

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403730
 • REGON – 122455424
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GRASSO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Oświęcim

Ulica – Nojego 8 3

Miejscowość – 32-602 Oświęcim

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.015808
Długość geogr. – 19.252029

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

B & K sp. z o.o.

Październik 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka B & K sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403948
 • REGON – 122464392
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy B & K sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Bosaków 5A 93

Miejscowość – 31-476 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.084961
Długość geogr. – 19.96945

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 27 Produkcja urządzeń elektrycznych

PKD 2 – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 3 – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Dane wpisane do KRS

CZMOCH PIOTR „8A” sp. z o.o.

Październik 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CZMOCH PIOTR „8A” sp. z o.o. / siedziba Zabrze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403818
 • REGON – 242803757
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy CZMOCH PIOTR „8A” sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zabrze

Ulica – Zawiszy Czarnego 15

Miejscowość – 41-800 Zabrze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.303101
Długość geogr. – 18.7715

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Dane wpisane do KRS

CAMILOO sp. z o.o.

Październik 25th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CAMILOO sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403747
 • REGON – 122456257
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy CAMILOO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Bandurskiego 66 4

Miejscowość – 31-515 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.07139
Długość geogr. – 19.9622

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

KANCELARIA HIPOTECZNA sp. z o.o.

Październik 23rd, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KANCELARIA HIPOTECZNA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403828
 • REGON – 145906142
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy KANCELARIA HIPOTECZNA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 61 100

Miejscowość – 00-819 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22966
Długość geogr. – 20.998711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

PKD 2 – 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD 3 – 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Dane wpisane do KRS

ODENSE TRADING sp. z o.o.

Październik 23rd, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ODENSE TRADING sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403683
 • REGON – 145902032
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy ODENSE TRADING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wybrzeże Kościuszkowskie 43 2

Miejscowość – 00-347 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.246841
Długość geogr. – 21.03023

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

Dane wpisane do KRS

168.PL sp. z o.o.

Październik 21st, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka 168.PL sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403432
 • REGON – 145868170
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy 168.PL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3B B-6

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

S2 PROJEKT sp. z o.o.

Październik 19th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka S2 PROJEKT sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403845
 • REGON – 143192780
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy S2 PROJEKT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Konwiktorska 7 32

Miejscowość – 00-216 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.254391
Długość geogr. – 21.00355

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

K&B sp. z o.o.

Październik 16th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka K&B sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403709
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy K&B sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Kunickiego 154 1

Miejscowość – 20-436 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.21497
Długość geogr. – 22.584829

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD 2 – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 3 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

WEGA INVEST sp. z o.o.

Październik 15th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WEGA INVEST sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403764
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy WEGA INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Rolna 165

Miejscowość – 02-729 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.16012
Długość geogr. – 21.03203

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

PKD 3 – 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Dane wpisane do KRS

ARKA sp.j. KUKOTKO I S-KA

Październik 14th, 2013 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ARKA sp.j. KUKOTKO I S-KA / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403952
 • REGON – 932216804
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy ARKA sp.j. KUKOTKO I S-KA

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Skwierzyńska 28B

Miejscowość – 53-522 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.098471
Długość geogr. – 17.01538

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 2 – 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

TRESMETAL sp. z o.o.

Październik 14th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TRESMETAL sp. z o.o. / siedziba Alwernia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403643
 • REGON – 122455565
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy TRESMETAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Alwernia

Ulica – K. Olszewskiego 25

Miejscowość – 32-566 Alwernia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.063221
Długość geogr. – 19.545811

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów

PKD 2 – 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

PKD 3 – 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Dane wpisane do KRS

AGROPOL sp. z o.o.

Październik 14th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AGROPOL sp. z o.o. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403822
 • REGON – 321168082
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy AGROPOL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – A. Struga 78

Miejscowość – 70-777 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.37933
Długość geogr. – 14.65233

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.30.Z Rozmnażanie roślin

Dane wpisane do KRS

REDSKAR sp. z o.o.

Październik 14th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka REDSKAR sp. z o.o. / siedziba Skarszew

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403325
 • REGON – 301983550
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy REDSKAR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Skarszew

Ulica – 92A

Miejscowość – 62-817 Żelazków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.837151
Długość geogr. – 18.143351

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach

PKD 3 – 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw

Dane wpisane do KRS