Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

KANCELARIA GOSPODARCZA „LAUTAL” sp. z o.o. sp.k.

Listopad 28th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka KANCELARIA GOSPODARCZA „LAUTAL” sp. z o.o. sp.k. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403943
 • REGON – 321164990
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy KANCELARIA GOSPODARCZA „LAUTAL” sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Rostworowskiego 10 5

Miejscowość – 71-262 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.44655
Długość geogr. – 14.50387

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 2 – 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 3 – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Dane wpisane do KRS

AGED COMPANIES FORMATION sp. z o.o.

Listopad 28th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AGED COMPANIES FORMATION sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403789
 • REGON – 145902090
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy AGED COMPANIES FORMATION sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Plac Dąbrowskiego 1

Miejscowość – 00-057 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.237751
Długość geogr. – 21.01099

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

PROJEKT BRONISZE sp. z o.o.

Listopad 28th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka PROJEKT BRONISZE sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403691
 • REGON – 145902173
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy PROJEKT BRONISZE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Obrzeżna 5

Miejscowość – 02-691 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.175171
Długość geogr. – 20.999781

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

IGPM sp. z o.o.

Listopad 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka IGPM sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403877
 • REGON – 122409140
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy IGPM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Skarżyńskiego 14

Miejscowość – 31-866 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.082581
Długość geogr. – 19.998779

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

OLTOM sp. z o.o.

Listopad 26th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka OLTOM sp. z o.o. / siedziba Olchowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403914
 • REGON – 180788155
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy OLTOM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Olchowa

Ulica – 211 E

Miejscowość – 39-127 Będziemyśl

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.066849
Długość geogr. – 21.792351

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

MANAGEMENT PRO INVEST sp. z o.o.

Listopad 25th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MANAGEMENT PRO INVEST sp. z o.o. / siedziba Wilkszyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403875
 • REGON – 21546004
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy MANAGEMENT PRO INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wilkszyn

Ulica – Boczna 16

Miejscowość – 55-330 Miękinia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.175821
Długość geogr. – 16.79025

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

PKD 2 – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 3 – 08.91.Z Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

Dane wpisane do KRS

CP EUROPA sp. z o.o.

Listopad 24th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka CP EUROPA sp. z o.o. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403809
 • REGON – 321164434
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy CP EUROPA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – M. Konopnickiej 29 2

Miejscowość – 71-151 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.439251
Długość geogr. – 14.51

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

WIRTUALNE MUZEUM sp. z o.o.

Listopad 20th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WIRTUALNE MUZEUM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403688
 • REGON – 145905243
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy WIRTUALNE MUZEUM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Wolność 3A

Miejscowość – 01-018 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24147
Długość geogr. – 20.985701

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Dane wpisane do KRS

EVERROL sp. z o.o.

Listopad 19th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka EVERROL sp. z o.o. / siedziba Popówko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403398
 • REGON – 301984390
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy EVERROL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Popówko

Ulica – 8

Miejscowość – 64-606 Popówko

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.634964
Długość geogr. – 16.658585

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

PKD 3 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Dane wpisane do KRS

AMPLUS sp. z o.o. S.K.A.

Listopad 19th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka AMPLUS sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Niegardów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404020
 • REGON – 350566006
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy AMPLUS sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Niegardów

Ulica – 26

Miejscowość – 32-104 Koniusza

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.176649
Długość geogr. – 20.21515

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 3 – 01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej

Dane wpisane do KRS

GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA STARA BIAŁKA sp. z o.o.

Listopad 18th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA STARA BIAŁKA sp. z o.o. / siedziba Kamienna Góra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403823
 • REGON – 21776649
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy GRUPA PRODUCENTÓW BYDŁA STARA BIAŁKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kamienna Góra

Ulica – Cegielniana 5F

Miejscowość – 58-400 Kamienna Góra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.757826
Długość geogr. – 16.0322

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

PKD 3 – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Dane wpisane do KRS

WALLBRIDGE WROCŁAW sp. z o.o.

Listopad 17th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka WALLBRIDGE WROCŁAW sp. z o.o. / siedziba Bielany Wrocławskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403931
 • REGON – 21776655
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy WALLBRIDGE WROCŁAW sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielany Wrocławskie

Ulica – Polarna 38

Miejscowość – 55-040 Bielany Wrocławskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.968849
Długość geogr. – 16.92086

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

STICKY BOW CONCEPT sp. z o.o. sp.k.

Listopad 16th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka STICKY BOW CONCEPT sp. z o.o. sp.k. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403912
 • REGON – 21771600
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy STICKY BOW CONCEPT sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Z. Krasińskiego 32 21

Miejscowość – 50-450 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.10589
Długość geogr. – 17.04491

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

PKD 2 – 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

PKD 3 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Dane wpisane do KRS

TSK GOCYK S.K.A.

Listopad 15th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowo-akcyjne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TSK GOCYK S.K.A. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403991
 • REGON – 21773421
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy TSK GOCYK S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Grabiszyńska 163 105

Miejscowość – 53-439 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.099991
Długość geogr. – 17.00285

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

PKD 3 – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Dane wpisane do KRS

ESOD sp. z o.o. sp.k.

Listopad 15th, 2013 | Posted by admin in spółki komandytowe - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka ESOD sp. z o.o. sp.k. / siedziba Suchy Las

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403377
 • REGON – 301983886
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy ESOD sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Suchy Las

Ulica – Koźlarzowa 33

Miejscowość – 62-002 Suchy Las

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.493124
Długość geogr. – 16.86052

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Dane wpisane do KRS

M&P TRANSPORT MICHAŁ ZAKRZEWSKI-PIOTR HEJMEJ sp.j.

Listopad 15th, 2013 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka M&P TRANSPORT MICHAŁ ZAKRZEWSKI-PIOTR HEJMEJ sp.j. / siedziba Nowy Sącz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403457
 • REGON – 122416039
 • NIP – 7343510537

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy M&P TRANSPORT MICHAŁ ZAKRZEWSKI-PIOTR HEJMEJ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Nowy Sącz

Ulica – Kraszewskiego 8A

Miejscowość – 33-300 Nowy Sącz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.618456
Długość geogr. – 20.71385

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 49.41.Z Transport drogowy towarów

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

TICKETING TEAM sp. z o.o.

Listopad 14th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka TICKETING TEAM sp. z o.o. / siedziba Bytom

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000402770
 • REGON – 242795868
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy TICKETING TEAM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bytom

Ulica – Bernardyńska 1

Miejscowość – 41-902 Bytom

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.342825
Długość geogr. – 18.922755

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

PKD 2 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 3 – 26.1 Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

Dane wpisane do KRS

JBAD PARTNERS sp. z o.o.

Listopad 13th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka JBAD PARTNERS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403798
 • REGON – 145900116
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy JBAD PARTNERS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Idzikowskiego 10 28

Miejscowość – 00-710 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.194359
Długość geogr. – 21.05158

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

FONTANA sp. z o.o.

Listopad 12th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka FONTANA sp. z o.o. / siedziba Jantar

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404018
 • REGON – 221580466
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy FONTANA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Jantar

Ulica – Dworcowa 1

Miejscowość – 82-103 Jantar

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.290344
Długość geogr. – 19.0719

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

MULTICONS sp. z o.o.

Listopad 10th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka MULTICONS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403630
 • REGON – 145905355
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy MULTICONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jerozolimskie 123A

Miejscowość – 02-017 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.225021
Długość geogr. – 20.992371

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

PKD 3 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

Dane wpisane do KRS

E-PROJECT.NET sp. z o.o.

Listopad 9th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka E-PROJECT.NET sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403854
 • REGON – 145880900
 • NIP – 9512350920

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy E-PROJECT.NET sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Rybitwy 4 A 7

Miejscowość – 02-806 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.148579
Długość geogr. – 21.021009

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

C.X.LEI sp. z o.o.

Listopad 8th, 2013 | Posted by admin in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka C.X.LEI sp. z o.o. / siedziba Wólka Kosowska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000403707
 • REGON – 145899548
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-11-30

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-14

Dane adresowe firmy C.X.LEI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wólka Kosowska

Ulica – Nadrzeczna 3F P06

Miejscowość – 05-552 Wólka Kosowska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

EURO INWESTYCJE PAWLICKI, KLIMCZAK sp.j.

Listopad 8th, 2013 | Posted by admin in spółki jawne - (Komentowanie nie jest możliwe)

Spółka EURO INWESTYCJE PAWLICKI, KLIMCZAK sp.j. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000404051
 • REGON – 101324339
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-12-02

Data ogłoszenia wpisu – 2011-12-15

Dane adresowe firmy EURO INWESTYCJE PAWLICKI, KLIMCZAK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Klinowa 70B

Miejscowość – 91-156 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.806261
Długość geogr. – 19.346311

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

PKD 2 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 3 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Dane wpisane do KRS